Internationaliseringscommissie

De internationaliseringcommissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor het organiseren van buitenlandse reizen en excursies in samenwerking met het ILST. Daarnaast organiseren zij ook drie internationale dagen voor uitwisselingsstudenten van ILST. Het doel van de internationaliseringcommissie is studenten de mogelijkheid geven zich internationaal te orienteren.

Internationaliseringscommissie 2019-2020

Noor van Bree (2016) Voorzitter
Ilse Mylene Kamminga (2018) Secretaris
Janine van der Woude (2018) Penningmeester
Liam Leseman (2017) Promotie
Mira Wenzler (2019) Algemeen lid

Contact: ic@studievereniging-equilibrium.nl

Onze sponsoren