Internationaliseringscommissie

De internationaliseringcommissie is binnen de vereniging verantwoordelijk voor het organiseren van buitenlandse reizen en excursies in samenwerking met het ILST. Daarnaast organiseren zij ook drie internationale dagen voor uitwisselingsstudenten van ILST. Het doel van de internationaliseringcommissie is studenten de mogelijkheid geven zich internationaal te orienteren.

Internationaliseringscommissie 2021-2022

Mira Wenzler (2019) Voorzitter
Amy Rose Gesien Ainge (2021) Secretaris

Contact: ic@studievereniging-equilibrium.nl